Sedan 1972

Tomas Jansson Entreprenad AB startades 1989 av Tomas Jansson, som har erfarenhet i branschen sedan 1972.


Medlem i ME

Tomas Jansson Entreprenad AB är medlem i Maskinentreprenörerna (ME).

Miljö

I vårt arbete tänker vi på miljön och strävar efter att hålla vår maskinpark i trim. Vi är noga med att sortera avfall och följa gällande lagar samt regler.


Referenser

Genom väl utförda arbeten, har vi fått många nöjda kunder och goda referenser!

Några exempel är: NCC och Asfalt & Mark i Gävle AB, som vi får många uppdrag genom.

Isolergrund

Vi är auktoriserade grundentreprenörer för typgodkända isolergrunder.


IsolergrundTM är Sveriges enda typgodkända husgrunder och har en mängd olika fördelar som 20 års funktionsgaranti, astma- och allergisäkrad husgrund med totalskydd mot mögel och markradon, 20% lägre energiförbrukning samt uppfyller alla Boverkets Byggregler (BBR).